Kinderdagverblijf & Buitenschoolseopvang

Tarief kinderdagverblijf:

 

Wij bieden dagopvang voor hele dagen.

Een opvangdag bij kinderdagverblijf "De boeren klompjes" is 10 uur.

U heeft bij ons recht op de gehele opvangdag en wij brengen dan ook de gehele dag in rekening.

Reden hiervan is dat wij rust op de groep erg belangrijk vinden.

Kinderen zijn gebaat bij structuur en regelmaat en wij willen dat bieden door zoveel mogelijk onrust te voorkomen.

 

Tarief buitenschoolse opvang:

 

U kunt kiezen uit de volgende contracten:

 - naschoolse opvang voor scholen met een continurooster*.

-  naschoolse opvang voor scholen zonder een continurooster*.

 

Voorschoolse opvang kan alleen in combinatie met naschoolse opvang.

 

* tijdens vrije/vakantiedagen van school, bieden wij tevens opvang voor hele dagen.

 

 

Voor de geldende tarieven, neem contact met ons op.

 

©2020 de boeren klompjes