Kinderdagverblijf & Buitenschoolseopvang

Voorschoolse opvang

 

's  Morgens rustig opstarten met op de achtergrond de haan die kraait, vogels die wakker worden en hun mooiste lied zingen. Een pauw die in de verte roept of genieten van de opkomende zon.

Het is allemaal te horen en te zien bij "De boeren klompjes."

 

Begin je schooldag dus ontspannen en kom eerst een uurtje genieten van de natuur !!

 

Groepsindeling

 

De voorschoolse opvang groep bestaat uit 1 groep van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

 

De kinderen worden door één van de pedagogisch medewerkers of door één van onze vaste vrijwilligers met de auto of bus naar school gebracht.

Wij streven erna om wekelijks dezelfde persoon uw kind naar school te laten brengen.

 

Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met naschoolse opvang.

©2020 de boeren klompjes